fbpx

規約と条件 Terms

規約と条件

Terms and conditions

IHA-LINES LTD HELSINKI CRUISES

THE PREPAID TICKETS & GIFT CARDS ARE NON-REFUNDABLE
ON REGULAR LUNCH, DINNER AND SIGHTSEEING CRUISES
The prepaid tickets and gift cards are non-refundable. The prepaid tickets or gift cards can not be changed and they are valid only as stated on your ticket or gift card. All departure times are local. However, if you are late from the cruise you have booked, you can use your boat ticket on some other cruise departure, if there is room.

CANCELLATION POLICY ON REGULAR LUNCH, DINNER AND SIGHTSEEING CRUISE BOOKINGS
– All cancellations must be made in writing to IHA-Lines Helsinki Cruises by mail or e-mail, the date of cancellation being the date on which the cancellation is received by IHA-Lines.
– If cancellation is made 15 or more days prior to the booked cruise, no cancellation fee will be charged.
– If cancellation is made between 14 to 8 days prior to the booked cruise, 25% of the total sum of the reservation (cruise tickets & restaurant services) will be charged.
– If cancellation is made between 7 to 3 days prior to the booked cruise, 50% of the total sum of the reservation (cruise tickets & restaurant services) will be charged.
– If cancellation is made between 2 to 0 days prior to the booked cruise, 100% of the total sum of the reservation (cruise tickets & restaurant services) will be charged.

CANCELLATION POLICY ON CHARTER CRUISES -> MOTOR SHIPS
All cancellations must be made in writing to IHA-Lines by mail or e-mail, the date of cancellation being the date on which the cancellation is received by IHA-Lines.
– If cancellation is made 21 or more days prior to the booked cruise, no cancellation fee will be charged.
– If cancellation is made between 20 to 10 days prior to the booked cruise, 25% of the total sum of the charter fee will be charged.
– If cancellation is made between 9 to 0 days prior to the booked cruise, 100% of the total sum of the charter fee will be charged and 100% of the restaurant services.

CANCELLATION POLICY ON CHARTER CRUISES -> SAILING SHIPS
All cancellations must be made in writing to IHA-Lines by mail or e-mail, the date of cancellation being the date on which the cancellation is received by IHA-Lines.
– If cancellation is made 33 or more days prior to the booked cruise, no cancellation fee will be charged.
– If cancellation is made between 32 to 24 days prior to the booked cruise, 25% of the total sum of the charter fee will be charged.
– If cancellation is made between 23 to 17 days prior to the booked cruise, 50% of the total sum of the charter fee will be charged.
– If cancellation is made between 16 to 10 days prior to the booked cruise, 75% of the total sum of the charter fee will be charged.
– If cancellation is made between 9 to 0 days prior to the booked cruise, 100% of the total sum of the charter fee will be charged and 100% of the restaurant services.

FORCE MAJOURE
All departure times are local. Sailing schedules may be interrupted and/or cruising times extended due to adverse weather conditions. IHA-Lines cannot accept liability for any costs or inconvenience caused in these and other circumstances where ‘force majeure’ applies, but will try to notify the customers. Force majeure means war, threat of war, civil strife, industrial dispute, blockade, natural or nuclear disaster, bad weather, fire, level of water, terrorist activity, technical or engineering problems, closure of ports or similar circumstances beyond control of IHA-Lines. It may be necessary to use alternative ships on any sailing or to change/withdraw the facilities or services available for various operational, technical or scheduling reasons. The ship owner reserves the right to changes.

PAYMENT SERVICE PROVIDER
Paytrail Plc acts as a collecting payment service provider and is an authorized Payment Institution. Paytrail Plc will be shown as the recipient on your bank or credit card statement. Paytrail Plc will forward the payment to the merchant. For reclamations, please contact the website the payment was made to.
Paytrail Plc
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Phone: +358 207 181 830
Business ID 2122839-7

WEB ANALYTICS AS A PART OF TIETOSUOJASELOSTE – PRIVACY & GDPR POLICY
The site uses Google Analytics with Google Signals and standard web analytics for web hosting and, and data is stored on Google’s systems in accordance with Google’s policies and terms and conditions.
Sivustolla on käytössä Google Analytics ja Google Signals sekä web hosting -palvelun normaali web-analytiikka ja dataa tallentuu Googlen järjestelmiin Googlen käytänteiden ja ehtojen mukaisesti.

TIETOSUOJASELOSTE – PRIVACY & GDPR POLICY
General Data Protection Regulation (GDPR)
Names of the registers of IHA-Lines Ltd Helsinki Cruises involved:
Henkilötietoja sisältävät rekisterit IHA-Lines Oy Helsinki Cruises -yhtiössä ovat:
– Sähköposti ja varausjärjestelmän kalenteri (e-mail and booking system calendar)
– Laskutus- ja kassajärjestelmät ja vakioasiakkaiden kanta-asiakasrekisteri (invoicing & cashier systems and customer loyalty programme register)
– Työntekijärekisteri (employee register)

Privacy and GDPR policy in English: your booking information, name, customer data and your reservation information is used with highest trust only to the practical arrangements needed to make your cruise arrangement, booking and orders possible, as you wish and as you have booked. Any information or any of your data will not be given to any third party that is outsider to your reservation and booking arrangement. All information and data will be used only for the reservation you have made and to have the possibility to contact you, in order to manage your reservation and your cruise experience and the services you have booked, and to manage your bookings and customer relationship with IHA-Lines Ltd Helsinki Cruises. If you want to contact IHA-Lines Ltd Helsinki Cruises concerning GRPR policy or your reservation or data, please identify your topic clearly and contact the tour operator via this contact form. Thank you.
Contact form concerning privacy policy, please identify your topic and press the send “Lähetä” button >>

Asiakkaiden tiedot on tallennettu IHA-Lines Oy Helsinki Cruisesin järjestelmiin ja asiakasrekistereihin, jotta asiakkaille voidaan tehdä heidän toivomansa ja tilaamansa varaus heidän toivomallensa risteilylle ja jotta asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä ja jotta heidän toivomansa ja tilaamansa risteilyt ja varaukset on tallennettu risteilyn ja tilauksen toteuttamiseksi. Asiakasrekistereissä olevia tietoja käytetään asiakkaan toivoman varauksen ja tilauksen hoitoon ja yhteydenpitoon asiassa sekä asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon.

Company:
IHA-Lines Ltd Helsinki Cruises, Meritullintori 6, 00170 HELSINKI, Finland, Business ID (Y-tunnus) 0783651-3

Contact person:
Lasse Ihalainen, IHA-Lines Oy Helsinki Cruises

Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 16 §

Rekisterinpitäjä:
IHA-Lines Oy Helsinki Cruises
Meritullintori 6
00170 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Lasse Ihalainen, järjestelmävastaava

Rekisterin nimi:
Tallentava kameravalvonta

Tallentavan kameravalvonta järjestelmän tarkoitus (Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus):
Ehkäistä ja selvittää tiloissa oleskelevien asiakkaiden ja muiden henkilöiden tekemiä rikoksia ja varmistaa henkilökunnan, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta. (759/2004 16 § Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.) Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
IHA-Lines Oy Helsinki Cruises kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja alueella syntynyt aineisto. Tallenin tallentaa jatkuvasti osaa kameroita sekä osasta kameroista tallennus perustuu liiketunnistukseen tai muihin hälytyksiin perustuvia tapahtumia.

Järjestelmään ei ole lisättynä asiakkaita tai yksittäisten henkilöiden analysoivaa toiminnetta (Face matching), järjestelmässä ei myöskään sisällä henkilöidentunnistusta, sukupuolta tai ikää tunnistavaa erillistä ohjelmistoa (Business Intelligence Kit) eikä tähän liittyviä toiminteita. Tallennustieto yli kirjoitetaan noin neljäkymmenen päivän kuluessa.

Säännönmukaiset tietolähteet:
IHA-Lines Oy Helsinki Cruises valvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä aineisto.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Onnettomuuden tai vaaratilanteen selvittämisen yhteydessä sekä rikosepäilytapauksissa tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tallennuslaite on sijoitettu yrityksen toimitilaan. Järjestelmän tietoliikenteen siirtoyhteydet on salattu sekä tallennusjärjestelmä on suojattu salasanalla.

Tallenteiden purku:
nimetty vastuuhenkilö järjestelmävastaava Lasse Ihalainen

Tallenteiden käsittely
nimetty vastuuhenkilö järjestelmävastaava Lasse Ihalainen

Varustamo pidättää oikeuden muutoksiin. The shipowner reserves the right to changes.

[Reliably since 1979]

Safely, reliably and pleasurably since 1979

Home 規約と条件 Terms