fbpx

Miljö

Vinnare av Helsingfors Stads Miljöpris

IHA-Lines Ltd Helsinki Cruises har belönats för sin miljöomsorg, investeringar i miljövänlighet och sitt ansvarstagande: Företaget blev den stolta vinnaren av Helsingfors Stads Miljöpris 2010:

”IHA-Lines Helsinki Cruises har i sin verksamhet fäst uppmärksamhet vid Östersjöns naturliga havsmiljö och visat exempel för andra.” 

Företaget har ett auditerat miljöledningssytem, EcoCompass. I praktiken betyder detta till exempel att teamen har gått igenom alla processer, evaluerat företagets inverkan på miljön, effektivitet och energikonsumtion samt uppgjort konkreta planer för förbättringar plus koncisa och tydliga skolningsmaterial till personalen i alla positioner – om hur man delar praxis och ger akt på, mäter och minimerar verksamhetens negativa effekter på miljön.

Ännu viktigare är att företagskulturen till alla delar förverkligar principer om mycket förnuftig och hållbar användning av alla resurser sedan början av företagets historia. Dessa värden har sina rötter i det enkla livet i skärgården och ombord fartyg. I båda miljöerna har människor förstått hur man lever med begränsade resurser – långt innan omvärlden började uppskatta värdet och behovet av mer effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser.

Dessutom har IHA-Lines Ltd Helsinki Cruises frivilligt investerat i den bästa teknologin och i extra utrustning för att minimera inverkningarna på miljön. Ett exempel på detta är att det nya flaggskeppet m/s Doris II inte släpper en droppe avfallsvatten i Östersjön, inte ens så kallat ’grått vatten’ från till exempel potatiskokning. Allt avfallsvatten samlas i tankar och behandlas i Helsingfors stads reningsverk.

  • Vinnare av Helsingfors Stads Miljöpris 2010
  • Auditerade miljöledningssystemet EcoCompass
  • Det senast auditerade miljöledningssystemets certifikat giltigt till 31.10.2019
  • ISM Code: för att skydda miljön
  • Östersjöutmaningen – The Baltic Sea Challenge: företagets egen handlingsplan