fbpx

Säkerhet

Säkerhet är prioritet nummer ett i all vår verksamhet

Företaget har en lång historia av att frivilligt investera starkt i den bästa möjliga utrustningen och de bästa tänkbara skeppen – styrda och skötta av en certifierad, professionell besättning som består av pålitliga toppindivider.

Alla de tidtabellsenliga turerna sköts med de nyaste och tryggaste båtarna i Finland. De är till och med internationellt sett de mest avancerade kryssningsfartygen – de första att fylla de nyaste EU-kraven. Företaget följer ISM Code (International Safety Management) -standarden för att säkerställa säkerheten ombord fartygen och förhindra förorening av miljön till havs.

Till exempel rederiets flaggskepp, m/s Doris and m/s Doris II, har krävt enorma investeringar då de byggts för att vara så trygga och av så hög kvalitet som möjligt. Dessa större, nya generationens middagskryssare är de enda småfartygen i landet med en modern, klart tryggare skrovkonstruktion med flera separerade vattentäta sektioner. Fartygen fyller de mycket höga SOLAS -kraven (Safety of Life at Sea) i enlighet med det internationella fördraget för marinsäkerhet och EU:s nya striktare standard för säkerhet och kvalitet från 2008. Våra fartyg överskrider den allmänna nivån på branschen. IMS Code -standarden har skrivits och befästs av IMO (International Maritime Organization) och införlivats i SOLAS-konventionen.

Ett annat exempel på vår långa historia av frivilliga investeringar i säkerhet är säkerhetsutrustningen, såsom räddningsflottarna. Företaget köpte sina första räddningsflottar 1982 – utrustning som än i denna dag inte ses som standardutrustning inom branscen och inte krävs av myndigheterna för passagerartraffik inom skärgården – över 30 år efter att företaget definierade en egen, avsevärt högre nivå för sin säkerhetsstandard.

Ett tredje exempel på trygghet som topprioritet utgörs av att alla de moderna fartyg som byggts för trafik i den yttre skärgården har dubbla motorer och sålunda dubbel pålitlighet. Detta gäller alla de mästerverk till farkoster som byggts under de senaste åren: de mindre m/s Merisaukko och m/s Merisaraste samt de större m/s Doris och m/s Doris II.

Som ett fjärde exempel har grundaren och företagaren Jorma Ihalainen blivit känd för sin uppfinning, den för kallt vatten ägnade säkerhetsdräkten, som han patenterade efter att ha utvecklat den tidigare under sin karriär. I dag är säkerhetsdräkten för kallt vatten en obligatorisk del av standardutrustningen för alla besättningsmedlemmar ombord alla handelsfartyg och fraktskepp jorden runt i enlighet med IMO:s bestämmelser.

För dig erbjuder denna hängivelse till att göra allt man kan för att främja säkerhet till exempel möjligheter att njuta av även de mest avlägsna, stillsamma öarna med fantastiskt lugnande vyer i den yttre skärgården, då de kan nås av fartyg av hög standard.