Takaisin etusivulle >>
 
Varustamoyhtiö
Yhteystiedot
Yhteydenottolomake
Laatujärjestelmä
Ympäristö
Henkilökunta
Kuvagalleriat
Lehtileikkeitä
 
Useanlaisia laivoja
Vertaile eri laivoja
m/s Merisaukko
m/s Hymy
m/s Merisaraste
m/s Panda
m/s Monica
p/ws Vispilä
m/s Doris
m/s Doris II
m/s J.L. Runeberg
m/aux Astrid
m/aux Svanhild
 
> Asiakkaamme kertovat
> PDF-esitteet
> Esitetilaukset
> Matkanjärjestäjät
> Hyvä tietää
> Anna palautetta
 
 
 

YMPÄRISTÖ

Kunnioitamme ympäristöä ja edistämme säilyttävien ja suojelevien ympäristöarvojen toteumista yhtiössämme ja risteilyillämme. Lisäämme saariston ja lähiympäristön tuntemusta.

 • Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon voittaja
 • Auditoitu ympäristöjärjestelmä
 • ISM-koodi: meriympäristön suojelemiseksi
 • Itämerihaaste: yhtiön oma toimenpideohjelma
 • Järjestämme risteilyt tehokkaasti siten, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan saaristosta mahdollisimman pienillä ympäristörasituksilla ja myös ilman omaa venettä.

  Lisäämme risteilyvieraiden tietoisuutta saaristosta ja Itämerestä ja edistämme siten heidän mahdollisuuksiaan tutustua ja ihastua omakohtaisesti mereen ja saaristoon. Näin pyrimme samalla lisäämään risteilyvieraidemme kiinnostusta osallistua esimerkiksi Itämeren suojeluun, myös ympäristöä kunnioittavia toimintatapoja omaksumalla. Tutustutamme myös Itämeren alueen ruokakulttuuriin ja tarjoamme mahdollisuuksien mukaan tuoretta lähiruokaa.

  Toimimme lakien ja asetusten mukaisesti ja pyrimme ylittämään niiden tuomat vaatimukset asettamalla omat ympäristötavoitteemme ja toimintaperiaatteemme vaatimuksia korkeammalle tasolle. Pyrimme vähentämään ympäristörasituksia ja valitsemme edistyksellisintä tekniikkaa, esimerkkeinä uudistusten ja uusien aluksien myötä entistä vähäpäästöisemmät ja vähemmän polttoainetta kuluttavat koneet.

  Minimoimme kaiken turhan kulutuksen, hukan, jätteiden synnyn sekä turhan liikkumisen ja siirtymisen kaikessa toiminnassamme. Suosimme ympäristöystävällisiä ja kierrätettyjä materiaaleja ja klassista, aikaa kestävää tyyliä, sekä kunnostamista. Minimoimme kertakäyttökulttuurin ja hankinnat. Lajittelemme jätteet mahdollisuuksien mukaan vasta sellaisissa pisteissä, joissa voidaan lajitella useampia lajikkeita. Pesemme astiat ympäristöystävällisillä, vähän energiaa käyttävillä astianpesukoneilla.

  Emme jätä mitään roskia, jätettä eikä jälkiä saaristoon, luontoon eikä Itämereen. Opetamme tätä periaatetta myös risteilyvieraillemme esimerkiksi saariretkillä.

  Säästämme vettä ja käytämme vettä säästäviä hanoja. Suosimme eko-merkittyjä/biohajoavia pesuaineita ja rohkaisemme myös yhteistyökumppaneitamme tähän. Laivoissa jätevedet ohjataan tankkeihin ja tyhjennetään maihin puhdistettavaksi. Vapaaehtoisena investointina ja asetusten vaatimuksia tiukemmin, rakennamme uusiin aluksiin oman lisäjärjestelmän myös ns. harmaille vesille, jolla myös käsienpesuvedet ja perunankeittovedet kerätään talteen eikä mereen pääse pisaraakaan edes perunankeittovesiä, jotka tyhjennetään HSY:n hoitoon.

  Tavoitteenamme on edistää säilyttävien ja suojelevien ympäristöarvojen toteutumista toiminnassamme ja pyrkiä samalla jatkuvasti parantamaan ja kehittämään ympäristöasioiden huomiointia avoimesti — sekä omaehtoisesti sisäisenä prosessina että vuorovaikutuksessa kehittyvän normiston ja esimerkiksi Laatutonni-laatujärjestelmän avulla saadun ja kerätyn palautteen ja kokemuksien perusteella.

  Koulutamme henkilökuntaamme ympäristötietoisuuteen ja suosimme yhteistyökumppaneinamme yrityksiä, joilla on korkea laatu ja ympäristötietoiset toimintatavat.

   

  HELSINGIN KAUPUNGIN YMPARISTO-
  PALKINTO 2010

  Helsingin kaupunki palkitsi IHA-Lines Oy Helsinki Cruises -risteilyvarustamon ympäristöpalkinnolla >>  EKOKOMPASSI
  YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

  Yhtiöllä on ollut jo kauan auditoitu ympäristöjärjestelmä, jossa on käynnissä jo neljäs auditoitu kolmevuotiskausi. Olemme laatineet toimenpideohjelman ympäristöasioiden huomioimiseksi, seuraamiseksi ja kehittämiseksi osana pk-yritysten Ekokompassi-hanketta, jossa toimimme pilottiyrityksenä.
  Ympäristöpolitiikkamme
  on nähtävillä tällä sivulla.


  ISM-KOODI

  Laivojen turvallisuus-
  ja ympäristöasioita on
  käsitelty tarkasti
  alusten ISM-koodeissa
  1990-luvulta lähtien.
  ISM-koodin (merenkulun
  turvallisuusjohtamiskoodin)
  tarkoituksena on parantaa
  meriturvallisuutta ja
  meriympäristönsuojelua.


  ITÄMERIHAASTE

  Olemme mukana Itämerihaaste-
  hankkeessa Itämeren
  tilan parantamiseksi.
  Käytännössä tämä
  tarkoittaa ympäristön
  huomiointia asetukset
  ylittävällä tavalla
  ja ympäristöasiat
  huomioivaa yhtiökohtaista
  toimenpideohjelmaa.